De fleste sier nei til å kjøpe alkohol for venner, fordi konsekvensene av å si ja er for store. Sier du nei, slipper du å ha dårlig samvittighet hvis noe går galt. Tenk hvis noe skulle skje med den du kjøpte til.

Ikke kjøp alkohol til venner under 18 år

Vær grei,
si nei

Det kan være lettere å si nei om man gir en konkret grunn

Noen gode forslag:

Nei, det er straffbart å kjøpe alkohol til deg – du er under 18.

Nei, jeg vil ikke risikere at det kan skje deg noe.

Nei, hvis jeg blir tatt, kan jeg få bot eller fengsel. Det er det ikke verdt.

Nei, jeg vil ikke risikere å få prikk på rullebladet.

Nei, jeg har planer om å studere i USA. Blir jeg tatt, slipper jeg ikke inn.

Takk for at du sier nei,
da kan du forhindre at noe
går galt

måter å
si nei på

5

Ditt nei kan forhindre at noen opplever vold eller andre ubehaglige situasjoner, og at noen tar film eller bilder av situasjonen og legger det ut på sosiale medier.

Hvis du tenker etter, er det verdt å risikere at noen opplever vonde situasjoner fordi du sier ja?

Er du grei, sier du nei.

Hvorfor du skal si nei

Kjøper du alkohol til mindreårige venner kan du risikere prikk på rullebladet, fordi du bryter norsk lov

Alkoholloven § 8-8
Det er forbudt å kjøpe alkoholholdig drikke over 22 % på vegne av noen som er under 20 år eller annen alkoholholdig drikk for noen som er under 18 år.

Font, Slope